SP27 Stickerei
Stickerei Marke
SP27 Stickerei

Stickereimarke postfrisch
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: SP00SM

Stickerei-Marke Fr. 5.-- ET-Stempel voll
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: SP00SMET

Stickerei-Marke Fr. 5.-- Vollstempel
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: SP00SMV

Stickerei-Marke Fr. 5.-- Maxmumkarte
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: SP00SMMK

Block Stickerei-Marke
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: BL999

Stickerei Maxi-FDC
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: SP00SMX

Ausschnitt Stickereimarke FDC
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: Aus31FDC

Ausschnitt Stickereimarke Ersttagsstempel
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: Aus31ET

Ausschnitt Stickereimarke Ersttagsstempel voll
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: Aus31ETV

Ausschnitt Stickereimarke
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: Aus31

Vignette Stickereimarke
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: VSM00

Stickereimarke 2000 und 1976
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: SP00SM0

Stickereimarke 2000 und 1976 FDC
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: SP00SM1

Stickereimarke mit den beiden NABA Blocks
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: SP00SM3

Stickereimarke Geschenkheft (gestempelt)
 
Jahrgang: 2000 

Bestellnr.: SP00SGH

zurück